Dokümanlar

MENÜ GERİ

Yönetim Sistem Politikası

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası

Yola koyulduğu ilk günden bu yana çevre temizlik ekipmanları üretiminde bölgesel lider olan kuruluşumuz; ‘35 yılı aşkın süredir’ müşterilerine sunduğu çevre ve insan odaklı çözüm uygulamalarının tümünde, süreci kalite perspektifinden bir bütün olarak ele alıp, en temel değeri olan yenilikçi ve dinamik ekibinin katılımıyla, her adımda müşteri memnuniyetini hedefleyerek geleceğin kuruluşu olmayı amaçlar.

Geleceğin kuruluşu olma yolunda, ilk seferde tam doğru prensibi ile hedeflerine ulaşırken;


-Tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde, etkin bir Entegre Yönetim Sistemi yürütmeyi, standartların tümüyle uyum sağlamayı ve bu standartların tüm gerekliliklerini yerine getirmeyi,

-İç ve dış müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,


-Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirip, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri gerçekleştirerek çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kuruluş dışı iş birliklerinin uzun vadeli bağlılığını artırmayı,


-İş alanlarımızın tümünde performansımızı ve yaratılan değeri geliştirici yaklaşımları belirlemeyi,


-Paydaşları ile ilişkilerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlama amacıyla; sosyal, çevresel, iş emniyeti ve güvenlik konularında bilgi paylaşımlarıyla güçlü bir birliktelik oluşturmayı,


-İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre ile ilgili Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,


-Başta çalışanlarımız ve çalışmalarımızdan etkilenen tüm tarafların sağlığına yönelik tahribatları, kazaları, meslek hastalıklarını ve sosyal etkileri önlemek için riskleri azaltmayı, iş güvenliği tedbirlerini uygulamayı,


-Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen malzeme, teknoloji, süreç ve teknikleri kullanmayı, temel değerlerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.