Dokümanlar

MENÜ GERİ

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

GÜNERİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Üretim ve Ofis Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Güneri Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tarafından Hazırlanmıştır.

Şirketimize ait üretim binası içerisindeki toplam 27 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve şirket içi güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta, kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir. İlgili kayıtlar, şirketimizin Bilgi İşlem biriminde güvenli bir şekilde tutulmakta ve 1 ay süre ile saklanmakta. Söz konusu verilere, belirtilen birim dışında şirket içi veya dışından hiçbir kimsenin erişimi bulunmamakta, adli makamlar veya kolluk kuvvetlerince talep edilmediği takdirde hiçbir kişi veya kuruma aktarılmamakta ve belirtilen süre sonunda imha edilmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5 maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz ilgili mevzuat uyarınca imha edilecektir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 maddesi kapsamındaki tüm taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun şekilde Güneri Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Dilovası OSB, 4. Kısım, Sakarya Caddesi No:24 Gebze KOCAELİ adresine yazılı olarak veya info@gunerimakina.com e-posta adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.